V Banskej Bystrici sa každoročne oceňujú ľudia, ktorí sa pričinili o rozvoj mesta v oblasti umenia, športu, zdravotníctva, či hospodárstva. O tom, kto tento rok dostane Cenu primátora a Cenu mesta, môžu opäť rozhodnúť aj samotní Banskobystričania.