Pred časom sme Vás informovali, že zanedbaná Krížna ulička v centre mesta dostáva nový vzhľad. Jej farebná premena sa dostáva do finále.