980

Brezniansky tankodróm sa mení na parkovisko

Centrálne parkovisko v Brezne malo byť hotové už minulý rok. Stavbu však na niekoľko mesiacov zastavili. Dnes z objektu opäť počuť pracovný ruch.