Hoci by mali byť priechody pre chodcov bezpečnými, opak je pravdou. Vzniká čoraz viac nehôd. V Brezne sa tak rozhodli, že bezpečnosť na priechodoch zvýšia, a to najmä dostatočným osvetlením. Vytvorili aj bezbariérový prístup či riešenie pre zrakovo postihnutých.

Najsledovanejšie na