1 452

Do Brezna sa vracia vysokoškolské štúdium

Do Brezna sa vracia vysokoškolské štúdium technického smeru. Záujemcovia majú možnosť poslať svoje prihlášky do konca marca.