Do Brezna sa vracia vysokoškolské štúdium technického smeru. Záujemcovia majú možnosť poslať svoje prihlášky do konca marca.