943

Bosorácke veštenie pretrváva dodnes

Trinásteho decembra je v kalendári meno Lucia. Tento deň sa už oddávna spája s tradíciami, ktoré pretrvávajú aj dodnes.