V Brezne to v sobotu večer poriadne žilo. Stretli sa tu bežci, ktorí prišli na 5 ročník akcie pod názvom Beh nočným Breznom.