2 214

Autobusová stanica s problémami ale načas

Nová Bystrická autobusová stanica s obchodným centrom bude o jeden meter vyššie, ako bolo pôvodne v pláne. Stavbári tam totiž bojujú s podzemnou vodou a stavba musí byť navýšená. Primátor spolu s investorom prezradili, či sa termín dokončenia dodrží a čo sa na stavenisku momentálne deje.