1 108

Ako napredujú protipovodňové opatrenia

Protipovodňové opatrenia v Banskej Bystrici by už mali v najbližších mesiacoch naberať jasnejšie kontúry. Ako prvé lokality budú mať ochranu Iliaš, Radvaň a Majer.

Najsledovanejšie na