542

70 rokov od vypálenia obcí na Slovensku

Najsledovanejšie v kategórii

540

Platenie daní.

1 619

VÝTVARNÍK PAVEL SIMAN

622

Vianočná pošta

623

Plavecká 24 hodinovka

Zobraziť viac videí z kategórie

18.marca 1945 bola nacistami vypálená obec Kalište. Dôvodom bola skutočnosť, že Kališťania počas 2. svetovej vojny pomáhali ukrývať sa politicky a rasovo prenasledovaným občanom, najmä partizánom.