Prvá svetová vojna zasiahla aj do života rodín významných osobností Banskej Bystricie. Jozef Gregor Tajovský, či Ladislav Hudec narukovali do 16. honvédskeho pluku a odišli bojovať na front. Ich osudy približuje výstava Stredoslovenského múzea.