890

10. výročie vstupu do Európskej únie

Slovensko si pripomína 10. výročie vstupu do Európskej únie. Toto obdobie bilancoval na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici aj vedúci zastúpenia Európskej komisie Dušan Chrenek.