Ani diaľka, ani dážď nás neodradili od zdolania vrchu Prašivá. Síce sme si vybrali najkratšiu trasu, no pre nás najkrajšiu. Aj tak to bolo náročné.