Po dvoch týždnoch sme sa vybrali opäť do prírody. Boli sme vo Vydrovskej doline v lesníckom skanzene. Odviezli sme sa tam po Čiernohronskej železničke.