1 803

Z gauča do prírody – Športové lezecké oblasti

Horský vodca nás zasvätil do tajov skalolezectva.