Vybrali sme sa neďaleko od Banskej Bystrice. Na kopec pod ktorým sa náchadze práve toto mesto. Po náučnom chodníku cez Urpín až na hvezdáreň.