1 634

Z gauča do prírody – Prameň Hrona

Dnes vám ukážeme miesta kde sa dá Hron prekročiť.