903

Sú to vaše peniaze – Úraz v praxi 3 / Trvalé následky