Poistenie, poisťovne a poistné – mali by znamenať zabezpečenie pre prípad, keby „sa niečo stalo“, no v praxi sa neraz stávajú príčinou ešte hlbších vrások, než to samotné „niečo“, ktoré sa stalo. Dobrá rada Mareka Dorotoviča môže pomôcť aj vám.