1 263

Spoza kamier – Február o novej relácií a Kubovom vyznaní

Vo februárovej časti Spoza kamier sa dozviete prečo sa v
názve našej novej relácie objavila angličtina a vypočujete si aj
vyznanie lásky:).