Starý zámok v Banskej Štiavnici bol kedysi kostolom. Neskôr slúžil na obranu mesta. Dnes v areáli môžete vidieť starodávnu mučiareň či originálne súsošie svätej Trojice.

Najsledovanejšie na