Na rozhraní Krupinskej výšiny a Lučenskej kotliny na nevysokom pahorku priamo nad dedinou stojí gotický hrad Divín. Jeho majiteľmi neboli len šľachtické rody ale aj Turci, ktorí odtiaľ podnikali nájazdy na okolité, no aj vzdialené územia.