V novej časti relácie Po stopách zámožných predkov sme navštívili Zvolenský zámok. Nahliadli sme do národnej galérie, prešli sme tajnou chodbou a pozreli sme sa aj na kryptu.

Najsledovanejšie na