1 628

Osobnosti regiónu – Manželia Dušovci

Celý svoj život zasvätili bábkam. Svojou prácou im vdychujú dušu. Pre svoje technologicko-výtvarné majstrovstvo sa stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí. Manželia Dušovci.