2 624

Náš hosť – Peter Krištofík a Bohuslav Martiško