2 523

Náš hosť – Peter Krištofík a Bohuslav Martiško