895

Náš hosť – O veternej kalamite v Banskej Bystrici