Ako spoznáte autistické dieťa, na aké organizácie sa môžete obrátiť a prečo je dôležitá osveta.