1 310

Náš hosť – Marián Hlaváč, nový primár Oddelenia ortopédie