1 116

Náš hosť – Marián Hlaváč, nový primár Oddelenia ortopédie