2 281

Náš hosť – Karol Langstein a Zuzana Stanová