Hosťom v prvej tohtoročnej časti série rozhovorov Náš hosť je riaditeľ TV Hronka Jakub Bubeník, ktorý prišiel do štúdia porozprávať o tom, čo sa našej televízii podarilo počas uplynulých dvanástich mesiacov, ale aj o tom, čo pre vás pripravujeme do tých nasledujúcich.