1 322

Náš hosť – Igor Kašper a Svetozár Dluholucký