1 931

Javiskové debatenie – Študentské divadlo FDU AU

Aj vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici má svoje divadelné štúdio, v ktorom sa pravidelne hráva. Aké najnovšie predstavenie pribudlo do repertoára a čo sa ešte v rámci premiér chystá sa dozviete v javiskovom debatení