Daniel Výrostek vám v tejto časti Javiskového debatenia predstaví hercov a tvorbu Divadla Jonáša Záborského z Prešova, ktoré môžu pravidelne vidieť aj diváci vo Zvolene.