1 453

Javiskové debatenie – Noc divadiel 2014 v DJGT Zvolen a v Štátnej opere BB

Dvaja umelecký šéfovia v Javiskovom debatenì o podujatí, ktoré spája nielen milovníkov divadla, ale aj všetkých umelcov.