Prázdniny si okrem detí a učiteľov užívajú aj umelci.