1 605

100 %-ní kávičkári – Espresso

A je to tu!!! Premiéra novej relácie 100 %-ní kávičkár. S odborníkom na kávu sa niečo nové spoločne naučíme. V prvej časti sa budeme venovať espressu.