Peťo je v našom tíme zo všetkých najkratšie. Podpísať sa nám ho podarilo od augusta 2014. Rozumie tomu, čomu nikto iný v televízii nie. To že sledujete našich moderátorov vo vašej televízii je jeho zásluhou. Technik a flegmatik Peťo Ološtiak nás má tak v hrsti a je len na ňom, či sa dostaneme včas do vašich obývačiek.

peto_olostiak3