756

Železiarne Podbrezová navštívil prezident

Po návšteve Brezna zavítal prezident aj do najväčšej fabriky v regióne. Vedenie Železiarní Podbrezová pri rokovaní spomenulo témy, v ktorých vidí najčastejšie problémy.

Najsledovanejšie na

11523

Druhý Jozef Króner z Hriňovej

7670

Rekonštrukcia zimného štadióna

7668

Osobnosti regiónu – Ján Ambróz